'הארץ' מצדיק את הטבח ולועג לקורבנות החטופים

ושוב, כתמיד, העניין הוא לא מי כתב את המאמר, אלא החלטת עורכי העיתון שהוא ראוי לפרסום