ישראל תהרוס בתים! (אה, דרך אגב, הם לא חוקיים)

יוסי אלי מ'מעריב' זקוק לרענון כללי הכתיבה העיתונאית.

כתב מעריב לענייני ירושלים, יוסי אלי, עושה זאת שוב. בידיעה על הבאת תכנית "גן המלך" שבסילוואן לאישור הוועדה המחוזית ("תוכנית גן המלך תובא לאישור בקרוב", 'מעריב', 30.10.11), הן בכותרת המשנה והן בגוף הידיעה מסביר אלי לקוראיו:

[כותרת משנה:] במסגרת הפרויקט ייהרסו 22 בתים של פלסטינים. נתניהו ביקש לדחות את יישומו בשל ביקורת בארה"ב אך הוא עבר את שלבי התכנון הסופיים.

[המשפט הפותח:] תוכנית הבנייה "גן המלך" בסילוואן, שבמסגרתה ייהרסו 22 בתים של תושבי מזרח ירושלים, תובא בקרוב לאישורה הסופי של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בירושלים.

ראשית הידיעה מבליטה את הכוונה להרוס 22 בתים של פלסטינים, אולם רק עמוק באמצע הידיעה טורח אלי לציין שמדובר במבנים לא חוקיים (פסקה ששית במודפס ופסקה שביעית באתר), המיועדים להריסה מלכתחילה.

זאת ועוד, כשהוא כן מזכיר את העובדה שמדובר בבנייה לא חוקית, לאלי יש הסבר מפורט מדוע בעלי הבתים עוברים על החוק:

זה תקופה ארוכה מתגוררות במקום משפחות ערביות שלאורך השנים בנו באופן לא חוקי מאחר שעיריית ירושלים לא סיפקה אישורים לבנייה במקום. כיום, מתנגדות המשפחות במקום לכל שינויי בייעודי הקרקע. 

ההסבר המלומד "מאחר שעיריית ירושלים לא סיפקה אישורים לבניה במקום" אינו דיווח עיתונאי. הוא התירוץ של בעלי הבתים מדוע הם בנו באופן בלתי חוקי. יוסי אלי לא הציג את ההסבר כטענה סובייקטיבית של התושבים אלה שתל אותו בדיווחו כמו היה דובר ועדת הבניה הלא-חוקית של סילוואן. בכך, הפך את התירוץ הסובייקטיבי להסבר לגיטימי מכוח היותו העיתונאי המדווח. עיתונאי אמור לספק את העובדות, לא את חוות דעתו.

למה הדבר דומה? לכתב שהיה מדווח כי תושבי מגרון בנו מבני קבע ללא היתרים מכיוון שאדמת ארץ ישראל שייכת לעם היהודי. זה בדיוק מה שיוסי אלי עשה – הציג תירוץ סובייקטיבי כעובדה, דבר המהווה מניפולציה עיתונאית לכל דבר.

עניינים נוספים שאינם ברורים מהידיעה של אלי הם שתושבי המקום לא בנו רק 22 בתים לא חוקיים, אלא 88, וכי העירייה מתכוונת דווקא להכשיר את 66 הבתים הנותרים כחלק מתכנית "גן המלך". נוסף על כך, אותם 22 מבנים שייהרסו ייבנו מחדש באזור שהעירייה תכשיר בסמוך לגן המלך. אין ספק שמידע זה היה עושה סדר בראשו של הקורא שאינו בקיא בפרטים. 

מדוע יוסי אלי לא מספק לנו את המידע הזה ועוד עושה מניפולציה במידע שהוא כן מספק? אולי מאותה סיבה שבדיווח קודם שלו סיפר לקוראי 'מעריב' כי ראש עיריית ירושלים מתכוון "לפנות 88 משפחות פלסטיניות" על מנת לבנות את פרויקט גן המלך. ואולי זה מה שניתן לצפות מעיתונאי שהגדיר פעם ילד אחד עם שיער מגולח כ"תופעת סקינהדס", וגם לא כל כך סגור על מיקומה של ירושלים.

למאמר זה התפרסמו 0 תגובות

הצהרת נגישות

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.
Ez accessibility wheelchair logo

נגישות