מאבקו של עקיבא אלדר בעובדות

עקיבא אלדר מעלה את המניפולציה לדרגת אמנות על מנת לשכנע את קוראיו שממשלת ישראל הודתה שהיהודים הפכו למיעוט בין הירדן לים, למרות שאין ולא היתה כל הודאה כזאת. זה לא מפריע לאנטי-ישראלים לחגוג, שוב, הודות ל'הארץ'.

כתיבתו של עקיבא אלדר מ'הארץ' מצטיינת במניפולציות, סלקטיביות ועיוות של נתונים על מנת שכל כתבה ודיווח פרי עטו יסתדרו היטב עם השקפת עולמו. דומה שאתמול הוא הצליח לשבור שיא חדש של כתיבה מניפולטיבית. לא רק שהוא מטעה את ציבור קוראי 'הארץ', אלא שכתיבתו חסרת האחריות מתדלקת את מלחמת השקרים המתנהלת נגד ישראל בכך שהיא מפזרת אינפורמציה מסולפת אשר מתפשטת כאש בשדה קוצים ברחבי הרשת.

טורו של אלדר מאתמול קיבל שלש כותרות שונות, כל אחת יותר גרועה מהשנייה.

כותרת הדפוס:

הכותרת באתר:

והכותרת באתר 'הארץ' באנגלית:

תרגום:

הרוב היהודי הוא היסטוריה. המשמעות של הודאת הממשלה בכך שהיהודים הם מיעוט בארץ הזאת היא אחת בלבד: האפרטהייד פה.

הקורא הממוצע מבין שממשלת ישראל הודיעה באופן רשמי ופומבי כי יהודים הפכו למיעוט בין הים התיכון לירדן. אלא שאין הודעה או הודאה כזאת. מדובר במניפולציה של נתונים כמיטב המסורת של פרשן 'הארץ' הבכיר.

ננסה לפשט את טענתו של אלדר, אשר מתבססת על ידיעה שפורסמה לפני מספר ימים ב'דה מרקר' בנוגע לחוק עידוד השקעות ההון. על פי חוק זה, מפעל זכאי להטבות מס אם לפחות 25% מהכנסותיו הן ממכירות לשוק המונה לפחות 12 מיליון נפש, הטבה אשר מעודדת ייצוא. לפני כשבוע משרד האוצר חיבר תזכיר המציע לתקן את החוק ולהעלות את הרף ל-14 מיליון נפש. מדוע? מכיוון שאוכלוסיית ישראל ביחד עם הרשות הפלסטינית כבר הגיעה בעצמה ל-12 מיליון נפש ולכן גם מי שמשווק לשוק המקומי יכול לנצל את הטבת המס הנ"ל למרות שזו אינה מיועדת לו.

בשלב הבא לוקח אלדר נתון מהלמ"ס, על פיו חיים במדינת ישראל כ-5.9 מיליון יהודים, ובאמצעות פעולה מתמטית פשוטה מוצא ששאר האוכלוסייה מגיעה ל 6.1 מיליון נפש. מסקנה – היהודים הם מיעוט בין הירדן לים, והממשלה מודה בזה מכיוון שהלמ"ס כפופה למשרד ראש הממשלה. מ.ש.ל.

השקר

דומה שאלדר כלל לא קרא את התזכיר של משרד האוצר, עליו הוא מתבסס. כך הוא כותב:

תזכיר התיקון לחוק של האוצר מבשר, כי ב-2011 האוכלוסייה בישראל וברשות הפלסטינית חצתה את רף 12 המיליון תושבים – דבר המאפשר גם לתעשיינים שמשווקים לצרכנים הללו ליהנות מהטבת המס.

זהו שקר מוחלט. התזכיר, אותו ניתן לקרא כאן, כלל אינו מתייחס לאוכלוסיית ישראל או הרשות הפלסטינית וגם לא מזכיר שום מספר של תושבים, יהודים או ערבים. להלן החלק הרלוונטי מתוך התזכיר (הדגשים אינם במקור):

מאז נכנס תיקון מס' 60 לתוקף, לפני למעלה משבע שנים, לא תוקן החוק לעניין זה, למרות הגידול באוכלוסיית העולם ובשווקיה.

מוצע לתקן את סעיף 18א לחוק ולקבוע כי יראו מפעל כתורם לעצמאות הכלכלית של משק המדינה וכמפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי אם 25% או יותר מכלל הכנסתו ממכירות המפעל בשנת המס הן לשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות.

כמו כן מוצע לקבוע מנגנון עדכון אוטומטי למספר התושבים שיראו כשוק מהותי, של 2% לשנה, כהתאמה לקצב גידול האוכלוסיה בעולם.

משמע, מה שמעניין את משרד האוצר הוא הגידול באוכלוסיית העולם, לאו דווקא באוכלוסיית ישראל. כך או אחרת, המספר 12 מיליון כלל לא מופיע לכל אורך התזכיר. הוא מופיע רק באותה ידיעה של הילה רז ב'דה מרקר':

מאז 2011 האוכלוסייה בישראל וברשות הפלסטינית עברה את רף 12 המיליון תושבים, כך שתעשיין ישראלי שמשווק לאוכלוסיות אלה זכאי ליהנות מהטבת המס.

זהו לא נתון של משרד האוצר. זוהי טענה של הכתבת של 'דה מרקר' אשר לא מספקת מקור לטענתה זו. אלדר כבר הפך את זה לנתון רשמי של משרד האוצר.

מניפולציה א'

עתה משתמש אלדר בנתון אמיתי ומבצע בו מניפולציה. כך הוא כותב:

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הכפופה למשרד ראש הממשלה), מתוך 12 מיליון התושבים החיים בצל קורתו של השלטון הישראלי, מספר היהודים מגיע לקצת פחות מ-5.9 מיליון (הודעת למ"ס על מספר היהודים בישראל מ-25.4.2012).

זוהי מניפולציה משום שהנתון "12 מיליון" לא מופיע בהודעה של הלמ"ס, זהו המספר שאלדר סחב מהידיעה של 'דה מרקר'. אולם אופן ניסוח המשפט על ידי אלדר נותן לקורא את הרושם כי גם הלמ"ס (הכפוף למשרד רה"מ) מכיר במספר הזה. שימו לב שזהו גם תוכן כותרת המשנה של הידיעה באתר. כלומר, מי שקורא את הכותרת בלבד כבר מקבל את הרושם כי הלמ"ס באמת פרסם שהיהודים מהווים 5.9 מיליון מתוך 12 מיליון תושבים, דבר שלא היה ולא נברא. כאמור, מניפולציה מושלמת.

מניפולציה ב'

אלדר מכין מראש תשובה לשאלה המתבקשת: האם גם תושבי עזה נכללים במספר 12 מיליון? כך הוא כותב:

יהיו ודאי מי שיטענו, כי 12 המיליון כוללים את תושבי רצועת עזה, שישראל פינתה, וכי היה עלי לגרוע 1.5 מיליון נפש ממספר התושבים הלא יהודים. אבל 12 המיליון, הכוללים מן הסתם את תושבי הרצועה, הוא הנתון הרשמי שמתנוסס על נייר של משרד האוצר. אם האוכלוסייה הזאת "לא נחשבת" לעניין המאזן הדמוגרפי, יתכבד האוצר ויגרע אותה גם מהרף לקבלת הטבות המס וממאזן ההכנסות שלו.

כפי שהראינו, אין שום "נתון רשמי שמתנוסס על נייר של משרד האוצר", ולכן כל ההתפתלות שלו בפסקה הנ"ל היא מגוחכת. אלדר פשוט גורר את השקר שלו כמה פסקאות נוספות. עצם העובדה שהוא מתפתל מוכיחה כי אפילו הוא לא מסוגל לקחת ברצינות את הניסיון להכליל את תושבי רצועת עזה ברשימת התושבים ש"חיים בצל קורתו של השלטון הישראלי" כדבריו.

אם נסכם את הדברים, עקיבא אלדר לקח נתון אשר הופיע ללא מקור מכתבה ב'דה מרקר' (12 מיליון תושבים בין הירדן לים) וייחס את הנתון הזה הן למשרד האוצר והן ללמ"ס, שני גופים ממשלתיים, למרות שאף אחד מהם לא הזכיר אותו בשום מקום, ומכאן הצליח ללוש את הכותרת "ישראל מודה שישנו מיעוט יהודי בין הירדן לים". אכן אקרובטיקה עיתונאית.

למרות שעניינינו הוא חשיפת חוסר המקצועיות והיושרה העיתונאית של אלדר, נתעכב בקצרה על המספר עצמו. הדמוגרפים חלוקים בינם לבין עצמם לגבי המספר האמיתי של הפלסטינים החיים ביהודה, שומרון ועזה. ברצועת עזה חיים בין 1.5 ל-1.7 מיליון תושבים וביו"ש בין 1.8 ל-2.3 מיליון (ראה/י מאמר זה בנושא המים המדבר גם על דמוגרפיה). בישראל גופא חיים כ-1.6 מיליון ערבים. אם סופרים רק את התושבים הערבים החיים תחת שליטה ישראלית מגיעים ל-3.4 – 3.9 מיליון תושבים. אפילו לפי נקודת מבטו של אלדר המכלילה את רצועת עזה בספירה, הרי שחיים בין 4.9 ל-5.6 מיליון ערבים בין הירדן לים. בשתי הספירות היהודים הם עדיין הרוב נכון להיום.

מילת הקסם: אפרטהייד

מדוע אלדר השקיע כל כך הרבה מאמץ מניפולטיבי ביצירת הכותרת הנ"ל? התשובה מצויה בגוף הידיעה וביתר שאת בכותרת הידיעה באנגלית, ולא בכדי: רצונו למתג את ישראל כמדינת אפרטהייד. זהו כלי הנשק העיקרי שמאחד את כלל הפעילים האנטי-ישראליים בחו"ל ובארץ. הצלחת המיתוג – אשר מטרתו לקרא תיגר על עצם הלגיטימיות של מדינת ישראל להתקיים במתכונתה הנוכחית, בדיוק באופן בו פעל העולם כלפי דרום אפריקה בימי משטר האפרטהייד הדרום אפריקני – הינה חלומו הרטוב של כל פעיל אנטי-ישראלי.

זוהי המשמעות של ההבדל הניכר ביןכותרת הידיעה בעברית לבין זו באנגלית. בעוד בעברית כותרת המשנה לפחות עושה מאמץ להפיק משהו קונסטרוקטיבי מה"חשיפה" של אלדר, הרי שהכותרת באנגלית היא קליטה, נחרצת וחד משמעית, אך גם שקרית ורדודה: "האפרטהייד פה". זהו המסר ואין בלתו והוא נופל על אוזניים כרויות היטב. 'הארץ' יודע בדיוק למי הוא כותב מעבר לים, והיום עקיבא אלדר סיפק להם עוד דלק שקרי.

(לקריאה נוספת על השימוש הבלתי אחראי במונח "אפרטהייד" בתקשורת הישראלית, לחצ/י כאן)

עדכון מה-23.10:

עקיבא אלדר מגיב ל'פרספקטיבה' ומתקן בפה רפה.

למאמר זה התפרסמו 0 תגובות

הצהרת נגישות

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.
Ez accessibility wheelchair logo

נגישות